“Milé děti, budu vaše schránka důvěry.”

…tak asi takto, jsem se na začátku března představila na 1. st. Základní školy Bodláka a Pampelišky. O týden později, na stupni druhém, už více odborněji.

Je mi velkou ctí pracovat v kolektivu nadšených dětí, pedagogů a personálu této školy, především jako supervizor, ale i krizový intervent, psychoterapeut a ….a proč vlastně nezůstat i u té schránky důvěry.
Mojí prací je věnovat pozornost žákům a to jak formou vhledu při vyučování v jednotlivých hodinách, tak jim být k dispozici pro případ, že si chtějí o něčem promluvit, svěřit se, poradit… Vše je založeno na naprosté důvěře a bezpečí. Jsem zde nejen pro děti a mládež, ale i pro personál školy a vlastně také rodiče, projeví-li zájem například o konzultaci.
Supervize vznikla původně v psychoterapeutickém prostředí. Později se začala využívat i v dalších oblastech tedy v tomto případě ve školství.
Smyslem supervize je posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.
Poskytovat zpětnou vazbu většinou formou rozhovoru. Supervize má v sobě složky nadhledu a dohledu v oblastech schopností, vědomostí a dovedností, ale i v oblasti etické a hodnotové.
Obecně prospěšná společnost Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. vznikla v roce 2003 jako alternativa ke stávající vzdělávací nabídce v našem regionu. Jejich přístup a vůle zřídit tuto službu, je velice pokroková a přínosná.
Jsem připravená na 15 x 9 majitelů bot  ( asi tedy tak nějak) a moc se těším na naše společné úterky.