Kdo jsem a co pro vás mohu udělat

Jmenuji se Šárka Šatrová. Jsem psychoterapeut a profesionální kouč. Podrobně o mně.
Stává se, že se nám život trochu zamotá, jindy se ztratíme, nevíme si rady a hledáme pomoc. Takovou vám jako psychoterapeut nabízím. Spolupráce se mnou je založena na bezpečí, důvěře a mlčenlivosti.
Mohu vám nabídnout i koučovací sezení, ta se od terapie zásadně liší. Efektivní jsou v případě, že máte cíl a chcete se dostat co nejefektivněji z bodu “zde nyní jsem” do bodu „tady chci být”.
Je skvělé nacházet řešení a jít za nimi, když máte vedle sebe svého terapeuta, průvodce, podněcovatele. Zavolejte mi, napište mi a ptejte se. Odpovím vám. Nebo se setkáme a povíme si něco o vašich potřebách a mých možnostech.

Mgr. Šárka Šatrová

Psychoterapie

Působím v soukromé psychoterapeutické praxi a spolupracuji s korporátním sektorem na pozici externí psychoterapeut (zaměstnanecký terapeut pro korporace a management, v rámci programu podpory zaměstnanců - Employee Assistance Program).

Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především dětem, dospívajícím a dospělým, kteří se nachází v obtížném osobním, rodinném či pracovním životním období

Práce s dětmi a dospívajícími v oblastech:

 • ztráta nebo onemocnění blízké osoby, rozvod či jiné změny v rodině
 • události a situace jako např. šikana, domácí násilí, zneužití, složité mezilidské vztahy, apod.
 • stavy úzkostné, strach, nejistota, neklid
 • veškeré traumatizující situace

Práce s dospělými v oblastech:

 • obtížné zvládání náročných životních situací, ztráta blízkého člověka
 • krize středního věku, přechod, odchod dětí do vlastního života
 • rozvod, odloučení partnera, zásadní životní změny na úrovni rodiny
 • stres, přetížení
 • strach, smutek, deprese, úzkost
 • nízká sebedůvěra a sebevědomí

Práce s párem v oblasti

 • vztahové problémy
 • obtížné životní situace

Program podpory a pomoci zaměstnancům (Employee Assistance Program, EAP)

Smyslem je pomoci zaměstnancům s těžkými životními situacemi a problémy, které spolu nesou náročnou psychickou zátěž. Cílem je nabídnout pomoc při řešení nestandardních situací, obtížném zvládání krizových životních situací, v případě problémů se stresem, alkoholem, drogami, v úrovni mezilidských vztahů privátních i pracovních, dále nabízet pomoc v situacích, které je potřeba zvládat snáze a efektivněji

a dosáhnout tak větší spokojenosti a vyrovnanosti v práci i osobním životě. Zaměstnanecký terapeut pomáhá nepřímo svojí prací zaměstnavatelům snižovat náklady vznikající nejen stresem, ale také fluktuací, syndromem vyhoření a dalšími problematickými projevy osobních problémů zaměstnanců dopadajících na pracovní sféru jejich života. Mezi další výhody patří celkové zvýšení výkonnosti zaměstnance, snížení počtu absencí, zvýšení motivace, zapojení a angažovanosti a v neposlední řadě zlepšení image společnosti na trhu práce.

Krizová intervence, práce s traumatem

Krizovou intervenci tvoří postupy vytvořené pro práci s klienty, kteří se aktuálně nacházejí v náročné životní situaci.

Potřebují okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro ně představují neúnosnou psychickou zátěž - jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností.

K takové situaci může dojít například z důvodu ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelní katastrofy, ztráty či ohrožení významné životní hodnoty; ztratit to, čím je, čím žije nebo co vlastní.

Krizové situace a vyjednávání

Vyjednávání je proces, kdy se pomocí komunikace dvě strany s odlišným vnímáním, s odlišnými potřebami a motivy pokoušejí shodnout na věci společného zájmu.

práce vyjednávače může být přínosná v těchto případech:

 • obchodní vyjednávání
 • patové situace
 • ultimáta
 • řešení konfliktních situací
 • komunikačně náročné stavy
 • krizové situace při záchraně života nebo zdraví
 • demonstrace úmyslu sebevraždy

Koučink

Kouč podněcuje a podporuje koučovaného na jeho cestě za zdravím, fyzickou kondicí, nabytí nové energie a k mnohým dalším kladným změnám v osobním či pracovním životě.

Spolupráce s koučem je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete na cestě za vašimi cíli nalézt co nejefektivnější řešení.

Práce s koučem se vždy zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení.

Můžeme spolu rozvíjet a podněcovat změny v těchto oblastech

 • vztahy soukromé i pracovní
 • sebedůvěra, sebevědomí
 • plánování času
 • zvládání stresu a konfliktů
 • prokrastinace
 • kariéra – změna či upevnění
 • životní restart
 • a mnohé jiné potřeby, které souvisí s osobním či pracovním životem

Mentoring

dobrovolná podpora jedné osoby (mentee) druhou (mentor).

Mezi hlavní pilíře patří podpora iniciativy, provázení, nasměrování k osobnímu rozvoji, zvyšování efektivity. Mentor pomáhá svému svěřenci (mentee) poznat lépe sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti.

Z odkazem do historie se slovo „mentor“ stalo synonymem důvěrného rádce, přítele, učitele a zkušené a moudré osoby.

Supervize ve školství

Supervize umožňuje zacílení na tyto oblasti pracovního života:

 • pojmenování, zvědomování a hledání řešení v různých oblastech profesionálního života – plánování, organizace, delegování, vyhodnocování
 • prozkoumání a zlepšení vztahů (s dětmi, spolupracovníky, rodiči dětí atp.)
 • prožití a prozkoumání důvodů vašich úspěchů a radostí i neúspěchů a strastí
 • snižování emočního napětí a prevenci syndromu vyhoření
 • uvědomění si a řešení dlouhodobých problémů (např. toho, co by se řešit mělo a neřeší se).

Formy supervize:

 • individuální - pro konkrétního pedagoga, vedení školy, výchovného poradce, metodika prevence…
 • skupinová - pro specifickou skupinu učitelů - např. pro začínající učitele, třídní učitele, širší tým vedení školy
 • týmová -  zaměřená na fungování určitého týmu a vztahy v něm
 • kazuistická (případová) - zaměřená na konkrétní případy, situace

Splňuji podmínky pro možnost a využití finančních prostředků a dotací (např. EU  - Evropské strukturální a investiční fondy / Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Například v rámci projektu Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku a dalších.

Vzdělání, certifikace, akreditace

 • Univerzita Hradec Králové – vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika, dosažený titul Mgr.
 • 27 let pracovních zkušeností – po završení VŠ několik let na pozici zaměstnance ve státním i soukromém sektoru, jako podnikatelka posledních 19 let, z toho 11 let vlastní soukromá praxe kouče, mentora a terapeuta
 • Psychoterapeutický výcvik – GAUDIA – započatý v roce 2018 – akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), systemický a narativní přístup, postmoderní myšlení
 • Krizová intervence a práce s traumatem (REMEDIUM)
 • Krizové situace a vyjednávání – (PhDr. mjr. M. Vymyslický, individuální intenzivní trénink)
 • NEUROLEADERSHIP -Intenzivní tréninkový program koučů – certifikát Profesionálního Results kouče se specializací na koučink se zaměřením na pracovní a kariérní cíle a dále také na koučink k cílům v osobním životě. Mezinárodní akreditace ICF.

Kandidátní člen České asociace pro psychoterapii
Člen mezinárodní federace koučů International Coach Federation (ICF) a České Chapter ICF jako řádný člen pod číslem #0090043831.

Ctím a dodržuji Etický kodex.

Ceník a podmínky spolupráce

Kontakt | +420 730 828 440 | terapeut@satrova.cz | @skype: sarka2811  |  Facebook

Psychoterapeutická poradna | Jičín 506 01, B. Němcové 133 – Duhová medicína (v objektu bývalých městských lázní)
Psychoterapeutická poradna | Mladá Boleslav 293 01, Rezidence Havlíčkova 1490 (prostory Fyzioterapie MT)

Fakturační údaje, IČ. a vznik oprávnění podnikání Vám zašlu po vzájemné dohodě. | Číslo účtu: 2017400018/3030 Air Bank