Co pro vás mohu udělat

Poskytuji služby, které se dají v souhrnu popsat jako „poradenství v oblasti duševního zdraví“ a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Více uvádím v odkazu Služby a Vzdělání a akreditace.

Psychoterapeutický výcvik vychází z postmoderních směrů;  je tedy systemický, popřípadě narativní.

Pomoc nabízím v případě, že se necítíte dobře s ohledem na konkrétní traumatickou událost, například kvůli potížím spojeným s rozpadem vztahu, problémům v práci, úmrtí blízké osoby nebo pociťujete stavy úzkosti, paniky či strachu.

Možná se cítíte depresivní, trpíte nízkým sebevědomím, máte problémy se závislostí, můžete zpochybňovat svou sexualitu, svou identitu nebo se můžete cítit zaseknutí a neschopni se pohnout dál. Podrobný výčet v odkazu  Služby

V takových chvílích může být užitečné mluvit s někým, kdo s vámi ve vašem životě není úzce spojen, kdo vás bude přijímat a nebude vás soudit.

Věřím, že je důležité nabídnout vám prostředí důvěrné, bezpečné, se smyslem pro partnerství, kde na to nebudete sami.

Pracuji s nezletilými i dospělými.

 

První setkání

Můžete mě kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Domluvíme si schůzku pro první setkání. Probereme případné otázky a oblasti, s nimiž byste chtěli pomoci. Vysvětlím vám, jak pracuji a jak sezení probíhají. Zvážíme vaše potřeby a mé možnosti.

Pokud se rozhodnete, že chcete začít, probereme i to, jak často se budeme potkávat.

Také je potřeba zmínit, že jsou dvě možnosti, jak se setkat. První je tváří v tvář, tedy v Jičíně.

Druhá možnost je potkávat se v prostředí on-line. To je především určeno pro mé klienty Čechy, žijící v zahraničí, ale i pro ty, kteří chtějí pracovat se mnou a vzdálenost jim neumožní vidět se osobně.

Doporučuji prostudovat si podmínky spolupráce uvedené v ceníku.

Zdůrazňuji, že vše, o čem se na sezeních hovoří, je důvěrné.

Mgr. Šárka Šatrová

Více o mně

Poradenství v oblasti duševního zdraví
(u veřejnosti známé pod názvem PSYCHOTERAPIE)

Působím v soukromé praxi a spolupracuji také s korporátním sektorem na pozici externí Zaměstnanecký terapeut pro korporace a management, v rámci programu podpory zaměstnanců - Employee Assistance Program. (oficiální označení užívané personalisty v celosvětovém měřítku)

Ve své soukromé praxi se věnuji především dětem, dospívajícím a dospělým, kteří se nachází v obtížném osobním, rodinném či pracovním životním období

Práce s dětmi a dospívajícími v oblastech:

 • ztráta nebo onemocnění blízké osoby, rozvod či jiné změny v rodině
 • události a situace jako např. šikana, domácí násilí, zneužití, složité mezilidské vztahy, apod.
 • stavy úzkostné, strach, nejistota, neklid
 • veškeré traumatizující situace

Práce s dospělými v oblastech:

 • obtížné zvládání náročných životních situací, ztráta blízkého člověka
 • krize středního věku, přechod, odchod dětí do vlastního života
 • rozvod, odloučení partnera, zásadní životní změny na úrovni rodiny
 • stres, přetížení
 • strach, smutek, deprese, úzkost
 • nízká sebedůvěra a sebevědomí

Práce s párem v oblasti

 • vztahové problémy
 • obtížné životní situace

Program podpory a pomoci zaměstnancům (Employee Assistance Program, EAP)

Smyslem je pomoci zaměstnancům s těžkými životními situacemi a problémy, které spolu nesou náročnou psychickou zátěž. Cílem je nabídnout pomoc při řešení nestandardních situací, obtížném zvládání krizových životních situací, v případě problémů se stresem, alkoholem, drogami, v úrovni mezilidských vztahů privátních i pracovních, dále nabízet pomoc v situacích, které je potřeba zvládat snáze a efektivněji

a dosáhnout tak větší spokojenosti a vyrovnanosti v práci i osobním životě. Zaměstnanecký terapeut pomáhá nepřímo svojí prací zaměstnavatelům snižovat náklady vznikající nejen stresem, ale také fluktuací, syndromem vyhoření a dalšími problematickými projevy osobních problémů zaměstnanců dopadajících na pracovní sféru jejich života. Mezi další výhody patří celkové zvýšení výkonnosti zaměstnance, snížení počtu absencí, zvýšení motivace, zapojení a angažovanosti a v neposlední řadě zlepšení image společnosti na trhu práce.

Krizová intervence, práce s traumatem

Krizovou intervenci tvoří postupy vytvořené pro práci s klienty, kteří se aktuálně nacházejí v náročné životní situaci.

Potřebují okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro ně představují neúnosnou psychickou zátěž - jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností.

K takové situaci může dojít například z důvodu ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelní katastrofy, ztráty či ohrožení významné životní hodnoty; ztratit to, čím je, čím žije nebo co vlastní.

Krizové situace a vyjednávání

Vyjednávání je proces, kdy se pomocí komunikace dvě strany s odlišným vnímáním, s odlišnými potřebami a motivy pokoušejí shodnout na věci společného zájmu.

práce vyjednávače může být přínosná v těchto případech:

 • obchodní vyjednávání
 • patové situace
 • ultimáta
 • řešení konfliktních situací
 • komunikačně náročné stavy
 • krizové situace při záchraně života nebo zdraví
 • demonstrace úmyslu sebevraždy

Koučink

Kouč podněcuje a podporuje koučovaného na jeho cestě za zdravím, fyzickou kondicí, nabytí nové energie a k mnohým dalším kladným změnám v osobním či pracovním životě.

Spolupráce s koučem je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete na cestě za vašimi cíli nalézt co nejefektivnější řešení.

Práce s koučem se vždy zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení.

Můžeme spolu rozvíjet a podněcovat změny v těchto oblastech

 • vztahy soukromé i pracovní
 • sebedůvěra, sebevědomí
 • plánování času
 • zvládání stresu a konfliktů
 • prokrastinace
 • kariéra – změna či upevnění
 • životní restart
 • a mnohé jiné potřeby, které souvisí s osobním či pracovním životem

Mentoring

dobrovolná podpora jedné osoby (mentee) druhou (mentor).

Mezi hlavní pilíře patří podpora iniciativy, provázení, nasměrování k osobnímu rozvoji, zvyšování efektivity. Mentor pomáhá svému svěřenci (mentee) poznat lépe sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti.

Z odkazem do historie se slovo „mentor“ stalo synonymem důvěrného rádce, přítele, učitele a zkušené a moudré osoby.

Supervize ve firmách, ve školství i dalších oborech

Supervize umožňuje zacílení na tyto oblasti pracovního života:

 • pojmenování, zvědomování a hledání řešení v různých oblastech profesionálního života – plánování, organizace, delegování, vyhodnocování
 • prozkoumání a zlepšení vztahů (s dětmi, spolupracovníky, rodiči dětí atp.)
 • prožití a prozkoumání důvodů vašich úspěchů a radostí i neúspěchů a strastí
 • snižování emočního napětí a prevenci syndromu vyhoření
 • uvědomění si a řešení dlouhodobých problémů (např. toho, co by se řešit mělo a neřeší se).

Formy supervize:

 • individuální – pro konkrétního zaměstnance, managera, vedoucího pracovníka či majitele firmy
 • skupinová – pro specificky zaměřenou skupinu. Pro nové zaměstnance, pro vedení, tým managerů stejného oddělení, …
 • týmová -  zaměřená na fungování určitého týmu a vztahy v něm
 • kazuistická (případová) - zaměřená na konkrétní případy, situace

Splňuji podmínky pro možnost a využití finančních prostředků a dotací (např. EU  - Evropské strukturální a investiční fondy / Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Například v rámci projektu Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku a dalších.

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Psychoterapeut a krizový intervent na ambulanci Psychiatrického oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s.

(každý pátek od 8.oo do 16.oo)

Sezení v režimu on-line

Veškerou služby, konzultace, poradenskou činnost, koučink, supervize a další, poskytuji také v režimu on-line. Spojení přes Skype, Zoom, Facetime a další aplikace, je vhodné především pro ty z vás, pro které jsou mé provozovny v Jičíně nebo v Praze s ohledem na vzdálenost nedostupné.

Tím jsem otevřela možnost především pro klienty v zahraničí, kdy jsem tak schopná vyhovět i velkým časovým posunům. Podrobnosti zde

Vzdělání, certifikace, akreditace

 • Univerzita Hradec Králové – vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika, dosažený titul Mgr.
 • 27 let pracovních zkušeností – po završení VŠ několik let na pozici zaměstnance ve státním i soukromém sektoru, jako podnikatelka posledních 20 let, z toho 11 let vlastní soukromá praxe
 • Psychoterapeutický výcvik – GAUDIA – započatý v roce 2018 – akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), systemický a narativní přístup, postmoderní myšlení
 • Krizová intervence a práce s traumatem (REMEDIUM)
 • Krizové situace a vyjednávání – (PhDr. mjr. M. Vymyslický, individuální intenzivní trénink)
 • NEUROLEADERSHIP -Intenzivní tréninkový program koučů – certifikát Profesionálního Results kouče se specializací na koučink se zaměřením na pracovní a kariérní cíle a dále také na koučink k cílům v osobním životě. Mezinárodní akreditace ICF.

Kandidátní člen České asociace pro psychoterapii
Člen mezinárodní federace koučů International Coach Federation (ICF) a České Chapter ICF jako řádný člen pod číslem #0090043831.

Ctím a dodržuji Etický kodex.

Více o mně

Ceník a podmínky spolupráce

Kontakt | +420 603 824 671 | terapeut@satrova.cz | @skype: sarka2811  |  Facebook

Provozovna | Jičín 506 01, Tyršova 293

Fakturační údaje, IČ. a vznik oprávnění podnikání Vám zašlu po vzájemné dohodě. | Číslo účtu: 2017400018/3030 Air Bank