Studujete, pracujete, usadili jste se, zkrátka žijete v zahraničí? Potřebujete s někým sdílet vaše starosti, trauma, pocit nejistoty?
Nabízím vám psychoterapeutickou pomoc v režimu on-line. Za české ceny a v českém jazyce.
Mám v současné době mnoho stálých klientů, kteří se, ať již dočasně, či trvale, usadili v zahraničí. Víte, že v současné době žije v zahraničí více jak 2,5 mil českých občanů?

Příklad z mé praxe: s Evou jsem v kontaktu již řadu měsíců. Odjela na pracovní stáž do Japonska. Má před sebou ještě 15 měsíců. Domů se poprvé dostane nejdříve v létě, celosvětová opatření s ohledem na koronavir ji plánovanou návštěvu rodiny v ČR zhatila. Pracuje jako výzkumník; tempo, nasazení i zodpovědnost jsou na extrémně vysoké úrovni.  Jiná kultura, hovoří pouze anglicky, odloučení od rodiny, termín návratu neznámý. Doma jí onemocněla sestra, má o ní obavy. Partner tak velkou kulturní změnu, i přes původní odhodlání neustál a vrátil se ještě před karanténou do ČR.

Místního terapeuta si nemůže dovolit finančně, obává se i jazykové bariéry.

Odloučení a život v zahraničí snáší špatně a i proto hledala terapeuta, který nejenom, že mluví česky, ale z ČR pochází a také tu žije.

Co mi práci usnadňuje: S ohledem na to, že část mé rodiny žije také v zahraničí (časový posun je -9 hod.), nedělá mi problém reagovat při hledání termínu na jakýkoli časový posun a dokážu se lépe vcítit do člověka, který opustil domov a žije tisíce kilometrů daleko. Mám vzdělání i praxi v krizové intervenci a v akutní krizi dovedu poskytnout první psychoterapeutickou pomoc.

Výhody pro klienta: platba dle aktuálního českého ceníku, kdy je cena nesrovnatelně nižší než kdekoli v zahraničí. Terapie probíhá v rodném jazyce klienta. Nabízím jen takové časy a termíny, které může klient ve svém časovém pásmu realizovat bez větších problémů. Mohu se přizpůsobit technickým podmínkám, na které je klient zvyklý – software pro komunikaci ovládám bez omezení. Akceptuji klientovu žádost, pokud nechce mít zapnutou kameru.

Své klienty mohu dělit do těchto skupin:

 • studenti na dočasném pobytu, např. Erasmus a jiné (6 měsíců až 4 roky)
 • mladí lidé, dočasně pracující v zahraničí (převážně Austrálie, Nový Zéland, USA, nejčastěji s délkou pobytu 1 – 5 let)
 • lidé, kteří se rozhodli zakotvit v zahraničí a uvažují o trvalém pobytu
 • ti, kteří našli svého životního partnera v cizině a snaží se získat, či už získali, trvalý pobyt
 • zaměstnanci českých firem s dlouhodobým úvazkem v zahraničí (např. Německo, Francie, Čína, Kanada, USA)
 • podnikatelé, kteří své vize realizují v zahraničí (především Jižní Amerika, Bali, Filipíny, Thajsko, evropské destinace)
 • digitální nomádi
 • „živím rodinu v ČR“ (především Evropa)
 • zaměstnanci na pracovní stáži, členové jejich rodiny, kteří dočasně opustili domov v České republice
 • zaměstnanci ambasád a jejich partneři
 • účastníci zahraničních misí a humanitární pracovníci
 • ti, co uzavřeli sňatek v zahraničí, sdílejí naprosto odlišnou kulturu a přijali nové náboženské vyznání