V rámci programu Profesní rozvoj pedagogů SŠ, kdy cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím odborně vedené supervize,mentoringu a koučinku,

budu v následujících měsících, v rozsahu několika desítek hodin, působit na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace.

S týmem jsem se již seznámila a na spolupráci se velmi těším. Je skvělé, že projekty podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Operačních programů EU pro výzkum, vědu a vzdělávání, mají své adresáty.